vol5 no1 (15)/2011


Abstracts

Contents

Krzysztof Augustynek
Modelowanie par kinematycznych mechanizmów z zastosowaniem elementów sprężystych

Tomasz Boguszewski, Krzysztof Molski
Efekty naprężeniowe, deformacyjne i energetyczne w okolicy wierzchołkowej szczeliny z podwójnym symetrycznym odgałęzieniem

Krzysztof Ciechacki, Tadeusz Szykowny
Struktura i  właściwości mechaniczne złączy spawanych stali ferrytycznej X2CrNi12 ze stalą austenityczną X5CrNi 18-10

Michał Czech, Lesław Kyzioł
Wpływ zawartości polimeru na anizotropię wytrzymałości drewna przy rozciąganiu

Zenon Hendzel, Marcin Szuster
Neuronowe programowanie dynamiczne w sterowaniu behawioralnym mobilnym robotem kołowym

Andrzej Kazberuk
Współczynniki intensywności naprężeń w szczelinach wychodzących z wierzchołka karbu V

Ewa Kulesza
Ocena odporności korozyjnej nowych stopów tytanu otrzymanych metodą metalurgii proszków

Tadeusz Łagoda, Karolina Walat
Sposoby realizacji obciążeń eksploatacyjnych w układach sterowania maszyn zmęczeniowych

Krzysztof  Łukaszewicz, Walenty Osipiuk
Prognozowanie trwałości zmęczeniowej elementów z karbami

Romuald Mosdorf, Tomasz Wyszkowski
Modelowanie zjawiska synchronizacji odrywających się pęcherzy gazowych z sąsiadujących dysz

Jerzy Nachimowicz, Robert Korbut
Energetyczne zagadnienia pracy łożyskowań igiełkowych

Grzegorz Puławski
Wpływ zmiennych własności czynnika roboczego na parametry klasycznych obiegów Otto, Diesla i Sabathego

Maciej Słowik, Daniel Ołdziej
Wybrane architektury kognitywne w robotyce – porównanie i zastosowania

Heorgij Sulym, Wiktor Opanasowycz, Igor Jacyk
Zginanie płyty Reissnera  ze szczelinami przy uwzględnieniu szerokości strefy kontaktu brzegów szczelin

Tomasz J. Teleszewski, Sławomir A. Sorko
Zastosowanie metody elementów brzegowych do wyznaczania płaskich przepływów cieczy lepkiej

Adam Tomczyk
Wpływ szczeliny na rozkład ciśnienia kontaktowego w płaskim zagadnieniu z uwzględnieniem tarcia

Adam Tomczyk
Badania eksperymentalne propagacji szczeliny zmęczeniowej w próbkach wykonanych z polimetakrylanu metylu

Grzegorz Wołkowycki
Doświadczalne wyznaczanie efektywności regeneratora o nieruchomym wypełnieniu na podstawie parametrów eksploatacyjnych regeneratorów pieca szklarskiego

Robert Zabielski, Roman Trochimczuk
Wybrane problemy projektowania wysokoobrotowych elektrowrzecion frezarskich o niestandardowym łożyskowaniu

Agata Zajkowska, Łukasz Derpeński, Andrzej Seweryn
Metody wyznaczania rzeczywistej krzywej umocnienia materiału – Cz. I. Test rozciągania próbki

Agata Zajkowska, Łukasz Derpeński, Andrzej Seweryn
Metody wyznaczania rzeczywistej krzywej umocnienia materiału – Cz. II. Test wciskania kulistego wgłębnika

Krzysztof K. Żur
Nowa koncepcja modelowania i analizy dynamiki aparatu kroczenia człowieka