vol5 no3 (17)/2011


Abstracts

Contents

Spis treści

Jan Bartoszewicz, Andrzej Seweryn
Stanowisko do badań właściwości mechanicznych stopów aluminium w podwyższonych temperaturach

Bartłomiej Będkowski, Jerzy Madej
Optymalizacja modelu stanowiska pracy z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej (RE)

Łukasz Blacha, Aleksander Karolczuk, Robert Bański, Przemysław Stasiuk
Eksperymentalna analiza trwałości zmęczeniowej krzyżowych złączy spawanych w odniesieniu do wielkości elementu

Kira Chiżniak, Małgorzata Grądzka-Dahlke
Zastosowanie teorii smarowania elastohydrodynamicznego do oceny warunków smarowania w endoprotezie stawu biodrowego z porowatą panewką

Artur Ganczarski, Jacek Skrzypek
Modelowanie powierzchni granicznych poprzecznie izotropowego kompozytu SCS-6/Ti-15-3

Marcin Graba
Zastosowanie procedur FITNET do oceny wytrzymałości fragmentów rurociągu zawierających defekty powierzchniowe

Marcin Graba
Doświadczalno – numeryczna analiza procesu pękania stali ferrytycznej 13HMF

Aleksander Karolczuk, Łukasz Blacha
Koncepcja najsłabszego ogniwa w modelowaniu trwałości zmęczeniowej złączy spawanych

Dominik Kukla, Lech Dietrich, Marcin Ciesielski
Ocena stopnia uszkodzenia eksploatacyjnego materiału rurociągu parowego na podstawie analizy zmian właściwości zmęczeniowych i mikrostruktury

Marta Kurek, Tadeusz Łagoda
Szacowanie trwałości zmęczeniowej w warunkach cyklicznego obciążenia z uwzględnieniem nierównoległości charakterystyk

Janusz Kwaśniewski, Ireneusz Dominik 
Badania laboratoryjne własności mechanicznych próbek kompozytów polimerowo-metalowych IPMC

Paweł Lindstedt, Karol Golak
Przesłanki kompleksowej parametrycznej oceny stanu regulacji turbinowego silnika odrzutowego

Paweł Lindstedt, Rafał Grądzki 
Wpływ zmiany otoczenia reprezentowanego przez prędkość obrotową na zmiany parametrów modeli diagnozowania łopatki pracującej maszyny wirnikowej z eliminacją jej niemierzalnego otoczenia

Jerzy Madej, Marek Sitek
Analiza modalna i harmoniczna modelu zespołu elektrowibratora przy różnej konfiguracji ciężarów

Krzysztof Michalczyk, Bogdan Sapiński, Zbigniew Szydło
Analiza wytrzymałościowa generatora dla tłumika MR w samozasilającym się układzie redukcji drgań

Stanisław Mroziński, Józef Szala
Zagadnienie cyklicznego umocnienia lub osłabienia metali w warunkach obciążenia programowanego

Jacek Mucha
Wpływ kierunku obciążenia prostokątnego złącza przetłoczeniowego na jego wytrzymałość w próbie ścinania

Jacek Snamina
Drgania wymuszone płyty prostokątnej z cieczą magnetoreologiczną

Barbara Surowska, Karolina Beer, Jarosław Bieniaś
Wpływ recyklingu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu kobaltu stosowanego w stomatologii

Tomasz J. Teleszewski, Sławomir A. Sorko
Zastosowanie metody elementów brzegowych do wyznaczania jednokierunkowego przepływu w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego

Karolina Walat, Tadeusz Łagoda
Wyznaczanie trwałości zmęczeniowej stopu aluminium w złożonych stanach obciążenia
w zakresie małej liczby cykli

Grzegorz Wołkowycki
Porównanie efektywności regeneratora o nieruchomym wypełnieniu wyznaczonej
na podstawie modelu teoretycznego oraz danych doświadczalnych

Robert Zalewski
Prototyp kontrolowanego tłumika drgań pracującego na bazie rdzenia granulowanego