vol4 no1 (11)/2010


Abstracts

Contents

download all papers

   
Tadeusz Bil
Mechanizm Bennetta w geometrii torusów      

Andrzej Burghardt
Modelowanie dynamiki mobilnego robota kołowego równaniami Appella      

Jacek Buśkiewicz
Synteza optymalna mechanizmów generujących krzywe otwarte      

Łukasz Derpeński, Andrzej Seweryn
Doświadczalne badania  ciągliwego pękania próbek z karbami wykonanych ze stopów aluminium EN-AW 2007 oraz EN-AW 2024      

Łukasz Dworzak, Tadeusz Mikulczyński
Synteza metodą Grafpol procedur współbieżnych w których realizacja kroków jest sygnalizowana warunkami logicznymi i czasowymi      

Tomasz Geisler
Analiza drgań swobodnych układu nośnego żurawia samochodowego DST-0285 z uwzględnieniem zmiany konfiguracji układu      

Andrzej Kazberuk, Michał Niedźwiedź
Wpływ kształtu karbu na rozkład naprężeń na jego krawędzi      

Tomasz Kopecki, Hubert Dębski
Stan zakrytycznej deformacji wielosegmentowej, wielopodłużnicowej konstrukcji cienkościennej poddanej skręcaniu. Badania eksperymentalne oraz nieliniowa analiza numeryczna      

Janusz Kowal, Andrzej Sioma
Metoda budowy obrazu 3D produktu z wykorzystaniem systemu wizyjnego      

Piotr Krawiec
Projektowanie i kształtowanie uzębień nieokrągłych kół pasowych      

Tomasz Kuźmierowski
Analiza geometrycznej dokładności pozycjonowania efektora manipulatora równoległego przestrzennego typu Triplanar      

Paweł Łaski, Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś
Projekt manipulatora równoległego typu Delta z pneumatycznymi aktuatorami mięśniowymi      

Jerzy Madej, Maksymilian Dudyk
Numeryczna symulacja termicznej identyfikacji porowatości gazowej i wtrąceń w stopach aluminium

Romuald Mosdorf, Tomasz Wyszkowski
Odrywanie się pęcherzy gazowych od krawędzi dysz badania eksperymentalne i modelowanie      

Andrzej A. Stępniewski
Analiza strukturalna, geometryczna i statyczna mechanizmu stawu kolanowego      

Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Piotr Woś
Pozycjonowanie serwonapędu elektropneumatycznego z bezpośrednim pomiarem przemieszczenia i prędkości tłoka siłownika      

Mirosław Tarasiuk, Zdzisław Gosiewski
Segmentacja mowy polskiej z wykorzystaniem transformacji falkowej      

Roman Trochimczuk
Nowej konstrukcji pozycjoner biegunowy dla urządzeń do podpowierzchniowego grawerowania laserem struktur przestrzennych      

Andrzej Urbaś, Marek Szczotka
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w doborze funkcji napędowych żurawi na podatnym podłożu      

Andrzej Zniszczyński
Zastosowanie rotorów wielosegmentowych o zmiennym skoku linii śrubowej w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami      

Wiesław Żylski, Piotr Gierlak
Modelowanie ruchu wybranego manipulatora