vol4 no2 (12)/2010


Abstracts

Contents

download all papers

   
Iwona Adamiec-Wójcik, Stanisław Wojciech
Numeryczne aspekty w modelowaniu drgań elektrofiltrów
   
Jacek Bałchanowski, Piotr Gąsieniec
Budowa i badania symulacyjne robota kroczącego
   
Wojciech Blajer, Krzysztof Dziewiecki, Zenon Mazur
Aspekty modelowania dynamiki ruchu człowieka dla zadań symulacji odwrotnej
   
Andrzej Borawski, Franciszek Siemieniako
Wpływ prędkości obrotowej i obciążenia silnika na przebieg napięcia impulsu sterującego wtryskiwaczami płynnego gazu ropopochodnego
   
Marcin Chrzanowski, Krzysztof Nowak
Opis zniszczenia mieszanego w warunkach pełzania przy pomocy automatów komórkowych
   
Grzegorz Dobrzyński, Włodzimierz Choromański
Wózek inwalidzki z opcją jazdy po schodach – metodyka konstruowania
   
Paweł Fałat
Zastosowanie sieci neuronowej do sterowania pracą wciągarki
   
Zdzisław Gosiewski, Piotr Kłoskowski, Mirosław Kondratiuk
Analiza symulacyjna wybranych konstrukcji obwodów magnetycznych jako stojanów płaskiego impulsowego napędu liniowego
   
Marcin Graba
Wpływ stałych materiałowych na rozkład naprężeń Q przed wierzchołkiem pęknięcia w materiałach sprężysto-plastycznych dla płyty z centralną szczeliną poddanej rozciąganiu
   
Zenon Hendzel, Magdalena Muszyńska
Sterowanie neuronowo–rozmyte mobilnym robotem kołowym
   
Zenon Hendzel, Marcin Nawrocki
Identyfikacja parametrów modelu robota
   
Jarosław Janusz, Jacek Kłosiński
Wpływ wybranych strategii sterowania ruchami roboczymi żurawia samojezdnego na jego stateczność
   
Robert Jastrzębski, Tadeusz Kowalski, Paweł Osówniak, Anna Szepke
Diagnostyka wrzecion obrabiarek na podstawie pomiarów błędnych ruchów wirujących osi
   
Aleksander Karolczuk, Artur Cichański
Uśrednianie odkształceń w płaszczyźnie krytycznej materiału w ocenie trwałości zmęczeniowej elementów z karbem
   
Jerzy Krukowski, Andrzej Maczyński
Efektywność obliczeniowa różnych sposobów modelowania ruchu ogólnego bazy urządzeń posadowionych na jednostkach pływających
   
Roman Kulczycki, Adam Bajkowski
Konstruowanie rozwiązań wybranych trójwymiarowych zagadnień teorii sprężystości ośrodków niejednorodnych
   
Adam Lipski, Robert Sołtysiak
Przybliżone wyznaczanie wykresu trwałości zmęczeniowej w ujęciu odkształceniowym bazujące na wynikach próby rozciągania na przykładzie stopu aluminium 2024-T3
   
Jan Marianowski, Marek Halwa
Analiza stateczności nowego wozu wiercąco-ładującego przeznaczonego dla górnictwa
   
Tomasz Piątkowski
Badania doświadczalne tarcia suchego w procesie manipulowania małogabarytowymi ładunkami jednostkowymi
   
Przemysław Sperzyński, Jarosław Szrek, Antoni Gronowicz
Synteza geometryczna mechanizmu realizującego trajektorię prostoliniową ocechowaną
   
Tadeusz Stefański, Łukasz Zawarczyński
Energooszczędny napęd hydrauliczny z silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika napięcia
   
Andrzej A. Stępniewski, Dariusz Kasperek
Analiza obciążeń zespołu podająco-tnącego w prasie zwijającej
   
Anatolij Sviridenok, Irina Novik, Andrej Grigorev, Aleksandr Sechko
Wpływ cyklicznej obróbki termicznej na mechanizm zniszczenia nanokompozytów poliamidowych
   
Jacek Ziemba
Metoda syntezy geometrii podstawowej układów napędowych z siłownikiem