vol4 no3 (13)/2010


Abstracts

Contents

download all papers


Wiesław Barnat, Tadeusz Niezgoda
Doświadczalne badanie wpływu geometrii wypełnienia w aspekcie energii zniszczenia tulejek kompozytowych     

Mariusz Bogdan
Symulacja i testowanie algorytmów wykrywania krawędzi na potrzeby lotu wśród kanionu ulicy     

Stefan Bućko, Henryk Jodłowski
Powstawanie odkształceń plastycznych w zginanych belkach w warunkach czystego zginania     

Yevhen Chaplya, Tomasz Karasiewicz, Julian Polański
Opis termodynamiczny niesprężystego zachowania się stopów metali     

Krzysztof Ciechacki, Tadeusz Szykowny
Charakter zniszczenia różnoimiennych złączy spawanych w warunkach obciążeń dynamicznych     

Ryszard Dindorf, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu
Rozwój konstrukcji i sterowania pneumatycznego manipulatora równoległego typu tripod     

Maksymilian Dudyk, Jerzy Madej
Wpływ procesów uszlachetniania na krystalizację i jakość odlewów aluminiowych     

Artur Handke, Władysław Twaróg
Korelacja modeli matematycznych parametrów sensorycznych ze strukturą kinematyczną manipulatora typu ręka człowieka HAND-K3     

Mirosława Kołodziejczyk
Estymacja przedziału niepewności aproksymacji dyskretnej nieustalonego zagadnienia wentylacji pomieszczenia mieszkalnego     

Mirosław Kondratiuk
Badania symulacyjne charakterystyk aerodynamicznych bezzałogowego mikro samolotu typu delta z barierami mechanicznymi umieszczonymi przy krawędzi natarcia     

Mirosław Kondratiuk, Piotr Kłoskowski
Wstępne badania  aerodynamiki skrzydła typu delta w skali mikro z barierami mechanicznymi umieszczonymi
przy krawędziach natarcia     

Andrzej P. Koszewnik
Sterowanie ślizgowe  mikrosamolotem w oparciu  o wyznaczone momenty sił aerodynamicznych     

Cezary Kownacki
Algorytm sterowania lotem mikrosamolotu w kanionie ulic z wykorzystaniem systemu wizyjnego    

Cezary Kownacki
Opracowanie algorytmu sterowania lotem mikrosamolotu w nieznanym terenie miejskim     

Stanisław Mroziński
Wpływ programu obciążenia na właściwości cykliczne stali 30 HGSA     

Arkadiusz Mystkowski
Analiza aerodynamiki układu sterowania mikro-samolotem typu delta z wbudowanymi piezo-generatorami wirów krawędziowych     

Walenty Osipiuk, Krzysztof Łukaszewicz
Ocena przydatności hipotez wytężeniowych do przewidywania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji     

Mykhaylo P. Savruk, Andrzej Kazberuk
O pewnych zagadnieniach mechaniki pękania ciał z ostrymi i zaokrąglonymi karbami V     

Maciej Ł. Słowik, Daniel Ołdziej
Eksperymentalna weryfikacja parametrów i charakterystyk dalmierza robotowego     

Marek Szczotka
Modelowanie dynamiki rurociągów offshore instalowanych metodą J-lay    

Józef Wojnarowski, Jerzy Margielewicz, Wiesław Chladek
Badania modelowe jako narzędzie identyfikacji sił mięśni żwaczowych